ทำไมชาวบ้านจึงอยากเลี้ยงโค

การเลี้ยงโคเป็นวัฒนธรรมชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ และสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทำไมชาวบ้านจึงอยากเลี้ยงโค                จากการศึกษาหัวข้อเรื่องวาทกรรมการพัฒนา การพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวคิดการพัฒนาชุมชนจาก ดร.กนกวรรณ  มโนรมย์ แล้ว ขอตอบว่า เหตุที่ชาวบ้านอยากเลี้ยงโค เพราะ 1.       การเลี้ยงโคเป็นวัฒนธรรมชุมชน หรือเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านที่สืบทอดกันมานานมีภูมิรู้อยู่ในท้องถิ่น มีการเลี้ยงอยู่ทั่วไปในกลุ่มเกษตรกรและกำลังเป็นที่สนใจของผู้คนในปัจจุบัน 2.       การเลี้ยงโคเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่ครัวเรือนของเกษตรกร หรือเป็นธนาคารยามยากเหมาะสมกับการแก้ปัญหาความยากจน 3.       การเลี้ยงโคเป็นอาชีพที่มีการเคลื่อนไหวในเชิงนโยบาย และมีการพัฒนาในเชิงวิชาการทั่วโลก 4.       การเลี้ยงโคเป็นการลดต้นทุนการผลิต ด้านปุ๋ยสำหรับพืช เพราะมูลโคเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 5.       การเลี้ยงโคเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นให้เกษตรกรพึ่งตนเอง ถ้าจะเลี้ยงโคต้องทำอะไร                ถ้าอยากจะเลี้ยงโค เกษตรกรจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่า -          จะเลี้ยงแบบไหน -          เลี้ยงพันธุ์อะไร -          เลี้ยงอย่างไร -          ต้องลงทุนเท่าไร -          รายได้จากการเลี้ยงจะเป็นอย่างไร คุ้มทุนหรือไม่ -          อาชีพการเลี้ยงโคเหมาะกับเราแค่ไหน -          ปัญหาการเลี้ยงโคที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง -          ความรู้เรื่องโคมีพอหรือยัง

ถ้ายังไม่มีคำตอบ จะต้องสืบเสาะหาคำตอบและข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือเลี้ยง ไม่ใช่เลี้ยงตามกระแส  เพราะถ้าเลี้ยงแบบไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูล ไม่มีการวางแผนจัดการ เกษตรกรจะประสบปัญหาการขาดทุนอยู่ร่ำไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโคความเห็น (1)

ดีมากครับ แบบนี้ค่อยถือว่าก้าวหน้าในทางที่ถูกต้อง  ทำต่อไปเดี๋ยวดีเอง