การเสริมสร้างทักษะการจดบันทึกแก่คุณลิขิต

นัก blogger ไฟแรงมาเสริมสร้างชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร และการจัดการความรู้ ให้คึกคัก และทำให้วง ลปรร. มีสีสัน เนื้อหาที่น่าสนใจต่อไป

     จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดการความรู้มาระยะหนึ่งแล้ว   พบปัญหาการจดบันทึกเป็นจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการ ลปรร. ในวงการสัมมนา มีการพูดคุยได้หลายประเด็นมากแต่ไม่สามารถบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวทีได้ครบถ้วนทำให้สาระสำคัญที่เป็น tacit  knowledge ไม่ได้บันทึกไว้  กรมฯจึงได้มีการเสริมทักษะในเรื่องการบันทึกให้แก่จังหวัดนำร่องในปี 2548 โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ได้มาเป็นวิทยากรให้เมื่อเดือนตุลาคม 2548  แต่ก็ยังพบปัญหานี้เกิดขึ้นอีกและอีก 9 จังหวัดนำร่องใหม่ยังไม่ได้รับการเสริมทักษะในเรื่องนี้มาก่อน

     ดังนั้นทีม KM กรมฯ และจังหวัดนำร่อง จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะในเรื่องนี้แก่คุณลิขิต ของจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัดและกอง/สำนักในส่วนกลาง รวมประมาณ 40 คนในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะในการจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ จากการจัดการความรู้แก่คุณลิขิต โดยกำหนดเงื่อนไขว่าคุณลิขิตที่มาร่วมต้องร่วมอยูในกระบวนการKM มีความสนใจในการจดบันทึก หลังจากการสัมมนาแล้ว ต้องเปิดบล็อกของตนเองหรือหน่วยงาน และต้องทำหน้าที่ในการขยายผลเพื่อพัฒนาเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่อไป

     ทีมวิทยากรได้รับความกรุณาจากคณาจารย์จาก มสธ. ซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดสัมมนาในลักษณะนี้มาแล้ว มี 4 ท่านคือ

            1. รศ.ดร.พรทิพย์  อุดมสิน

            2. รศ.ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ

            3. รศ.บำเพ็ญ  เขียวหวาน

            4.  ผศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร

      เนื้อหาที่จะเพิ่มทักษะได้แก่  แนวคิดพื้นฐานความรู้ ประเภทและแหล่งความรู้ ทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ การเขียนบทความ การสกัดความรู้จากเอกสารวิชาการ การดึงความรู้จากเวทีเสวนา หลักการฟัง การถาม และการจับประเด็น การจับประเด็นโดย Mindmap การถอดความรู้จากผู้รู้ การจับประเด็นและการประมวลความรู้จากสื่อ  วิธีการที่ใช้คือการฝึกปฏิบัติจริงด้วย

     ดิฉันหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว จะได้นัก blogger ไฟแรงมาเสริมสร้างชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร และการจัดการความรู้ ให้คึกคัก และทำให้วง ลปรร. มีสีสัน เนื้อหาที่น่าสนใจต่อไป    ท่านใดมีความคิดเห็นดี ๆ   เกี่ยวกับคุณลิขิต  เชิญ ลปรร.ได้เลยคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (6)

เป็นการทำงานที่ต่อเนื่อง น่าสนใจมาก ผมจะคอยติดตามอ่านครับ

เขียนเมื่อ 
เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วครับ     "คุณเอื้อ" ต้องคอยดูว่าทีม KM อ่อนตรงไหน   ก็เสริมตรงนั้น
เขียนเมื่อ 
  • วันที่ 21-22 ส.ค. ใช่ใหมครับ
  • กิจกรรมนี้น่าจะสร้างความคึกคักให้เกิดการ ปลรร.ผ่านบล็อกเพิ่มมากขึ้นนะครับ
  • 1-4 ส.ค. ผมจะไปร่วมสัมมนาที่มารวยฯ หากพอมีเวลาน่าจะได้ F2F กับทีมส่วนกลางนะครับ

เรียนครูนงเมืองคอน

     ขอบคุณมากนะคะที่สนใจ แล้วจะเล่าบรรยากาศวันนั้นผ่านบล็อกนะคะ

                                      ธุวนันท์

เรียนสิงห์ป่าสัก

        ขอบคุณคะ  คุณสิงห์ป่าสักอย่าลืมถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้เพื่อน ๆ ในวันนั้นด้วยนะคะ มีช่วงที่คุณสิงห์ป่าสักเป็นวิทยากรด้วย ตอนนี้กรมฯอนุมัติโครงการแล้วคะ ท่านอธิบดีจะมาเปิดด้วยตนเอง

                           ธุวนันท์

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ที่เคารพ

     ความก้าวหน้าการดำเนินงาน km ของกรมฯที่ผ่านมาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นความกรุณาของท่านอาจารย์และทีมงานที่ให้คำปรึกษาตลอดมา ขอขอบพระคุณมากนะคะ 

     วันมหกรรมราชการไทยที่มิราเคิล หลังจากที่อาจารย์เอ่ยถึงกรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้มาเยี่ยมที่  บู้ทมากเป็นพิเศษ ที่จำได้ท่านหนึ่งเป็นรองผู้ว่าฯนครนายกคะ   เอกสารที่เตรียมมา 300 กว่าชุดหมดเกลี้ยงก่อนงานเลิก พร้อมทั้งทีมที่เฝ้าบู้ทตอบคำถามแทบไม่ทันเลยคะ ช่วงเบรคเราต้องมาช่วยกัน ทีมชุมพรก็ได้คุยกันและนัดหมายกันในการจัดตลาดนัดความรู้

                                      ธุวนันท์