ความเห็น 53574

AAR การรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ปี 49

เขียนเมื่อ 
ยกเครดิทให้อ้อมเยอะๆๆๆๆ เลยนะคะ เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานที่ดีมาก รวมทั้งน้องๆ ในงานเวชสถิติทุกคน ให้เป็นลูกน้ำก็ได้ทันที จูนด้วยเช่นกัน ตอนปรับตัวแสดงชุดยุงลาย ขอให้จูนเป็นยุงลายแทนนิ่ม เพราะมีการปรับบทบาทของนิ่มไปแสดงรีวิวแทน ก็ตกลงทันที นี่ขนาดมีเวลารวมตัวกันซ้อมไม่ถึงชั่วโมงตอนเย็นวันจันทร์ ยังทำได้ขนาดนี้