เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องเด็จ ๆ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในสำนักงาน คือ คอมพิวเตอร์

1. ใช้คอมพิวเตอร์คีย์ข้อมูลลูกค้าที่มาส่งประกัภนชีถวิต และเงินกรมธรรม์

2. ใช้คอมพิวเตอรืคีย์ข้อมูลลูกๆค้าที่มาเปิดบัญชีใหม่ และต่อสมุด ปรับสุมด

เปิดบัญชีซื้อสลากๆออมสินใหม่สำหรับกสารเปิดบัญชีนั้นจะมีหลากหลายประเภท เช่น เผื่อเรียก       เผื่อเรียกพิเศษ ประจำ 3เดือน ประจำ6 เดือน    ประจำ  12 เเดออน  รายเดือน  แต่ละบัญชีก้จะแตกต่างกันออกไป เพราะจะมีรหัสเข้าไปเปิดบัญชีใหม่ของแต่ละบัยชีแต่ละประเภท

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสาวนีย์ ท่าสาครความเห็น (0)