*สือการสอน

นิสรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ผู้อ่านมีความรู้ เข้าใจง่าย

สื่อการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน   

          กระบวนการเรียนการเรียนการสอน  สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆอีกด้วย  เพราะตัวสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน    นอกจากนี้สื่อการสอน

-         จะช่วยรักษาความคงที่ของเนื้อหา

-         สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆได้

-         สามารถรวบรวมเป็นระบบเพื่อเป็นเหล่งความรู้ในศูนย์วิทยาบริการของโรงเรียน

ประเภทของสื่อการสอน            

          สื่อการสอน  เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน  หากองค์ประกอบของสื่อการสอนขาดไปไม่มีช่องทางไดเลยจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้            

 วัสดุ   ได้แก่  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิ            

อุปกรณ์   ได้แก่  บรรดาเครื่องมือ  อุปกรณ์สำเร็จรูป  ทั้งที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวของอุปแกรณ์นั้นๆเอง      

       วิธีการ   ได้แก่  สิ่งที่ใช้เทคนิคเป็นพิเศษเฉพาะ  เช่น  การจัดกิจกรรมต่างเกณฑ์การศึกษา สื่อเป็นแหล่งรวมของความรู้  ความรู้มี  4  ลักษณะ  ได้แก่ 

1.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้สอน

2.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้เรียน

3.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง

4.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

หลักการเลือกสื่อการสอน            

            สื่อการสอนก็จำเป็นต้องคิดอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน  โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการเลือกสื่อการสอนโดยระบุชื่อสื่อการสอนโดยตรงชื่อใดชื่อหนึ่งที่ต้องการ  ชื่ออาจไม่ถูกต้องนัก  การเรียนและคุณสมบัติของผู้เรียนด้วย  ทั้งนี้เพราะสื่อแต่ละอย่างมีศักยภาพในตัวของมันเองแตกต่างกัน  

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์            

              คำว่าสร้างสรรค์เป็นคำที่ได้ยินกันคุ้นหูจนหน้าจะเชื่อได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังความหมายของคำนี้เป็นอย่างดี  สื่อการสอนเป็นแหล่งความรู้  ซึ่งสามารถ  แบ่งแหล่งความรู้ได้เป็น 4  ประเภทดังนี้ 1.   แหล่งความรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นสำคัญ

2.   แหล่งความรู้ที่มีนักเรียนเป็นสำคัญ

3.   แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

4.   แหล่งความรูที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ        

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

             การสร้างสรรค์เป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมพฤติกรรมต่างที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของมนุษย์  ฉนั้นจึงสามารถนำคำว่าสร้างสรรค์ไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระอื่นๆได้อย่างกว้างขวาง  สำหรับในแนวทางของเทคโนโลยีการสื่อสารการสร้างสรรค์จำแนกออกได้  2  ลักษณะ 

1.   การสร้างสรรค์ในการผลิตพัฒนาสื่อ ได้แก่  การสร้างสื่อขึ้นแล้วพัฒนาตัวสื่อให้มีความแตกต่างแปลกไปจากเดิม

2.   การสร้างสรรค์หรือการพัฒนาสื่อ ได้แก่  การเลือกสื่อที่อาจผลิตไว้แล้วตามกรณีที่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอน Instructional Mediaความเห็น (12)

จินตนา ราสุวรรณ
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

ฉันได้เข้าเยี่ยมชมงานที่คุณทำแล้วนะ

เดี๋ยวเข้ามาชมใหม่

รัตนา พินทอง
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายเหมือนเคย

ดีมากเลยนะ

นวลจันทร์ กลไกล
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดีใจด้วยนะค่ะ

ณิชนันท์
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายคงสบายดีนะค่ะ

โอกาสหน้าจะแวะมาใหม่

ดวงฤดี ราษีบุตร
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
ทักทายด้วยรอยยิ้ม  มิตรภาพมากมาย
เยาวลักษณ์ คำตัน
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทายเธอขอชื่นชมเธอนะ
ปรีชยาภรณ์
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยมเพื่อนให้กำลังใจเธอเสมอนะ
สุกัญญา พินทอง
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
ทักทายนะสบายดีไหมงานที่ทำก็ดีนะ
จารุณี
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
คิดถึงเพื่อนนะอย่าท้อนะสู้ต่อไปอีก
ประยอม หิรัญประภา
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

ฉันแค่แวะมาทักทายนะ

กมลทิพย์
IP: xxx.170.252.2
เขียนเมื่อ 

อยากเขียนโครงการเกี่ยวกับสื่อการสอนน่ะค่ะ มีคำแนะนำ หรือตัวอย่างบ้างมั้ยคะ??

IP: xxx.164.234.128
เขียนเมื่อ 

^ o^