การศึกษารูปแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของต่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ   ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่ศูนย์คุณธรรมผู้ให้ทุนสนับสนุนไปเมื่อปลายเดือนเมษายน 2549 นี้  อ่านบทสรุปสำหรับผู้บริหารได้ที่นี่  เผื่อผู้สนใจอยากรู้ว่าภาพรวมเป็นอย่างไร  ถ้าสนใจรายละเอียดก็ต้องติดต่อศูนย์คุณธรรมค่ะ