เรียน ท่านผู้รู้ทุกท่าน

ถึงแม้ว่าเป็นคนที่อยากรู้ แต่ไม่สามรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองกับระบบใหม่นี้อยากมีคำแนะนำจริง เพราะเกือบ 2เดือนที่ไม่ได้เข้ามา ลปรร ถึงกับ งง จริง ด้วยความเคารพ