ค่ายครอบครัวสุขสันต์สานฝันสู่ชุมชนน่าอยู่ 5.(ปิดค่ายแต่ไม่ปิดกิจกรรม)

ครอบครัวที่เข้าค่ายฯและครอบครัวข้างเคียง มีการไปทำบุญด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกัน ทำอาหารไปทานร่วมกัน

          วันที่5 วันสุดท้ายของการเข้าค่าย  วันนี้เป็นวันพิเศษ เพราะให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรที่เป็นอาหาร  สมุนไพรที่เป็นยา และสมุนไพรที่เป็นทั้งยาและอาหาร  โดยอดีต ผอ. อำพล  สุบรรณพันธ์ มาชวนเด็กคุยเรื่องสมุนไพร 

ผอ.อำพลสันทนาการสมุนไพร

       แล้วโยนเวทีต่อให้กับ ทีมส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค น้องปราณี อินทร์ศรี และน้อง จีรวรรณ์ แก้วพูล จากโรงพยาบาลปากพะยูน

 

 

 

       ภาคบ่าย ทางคณะกรรมการโครงการ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนปรุงอาหารเพื่อสุขภาพมาทานร่วมกัน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค  โดยทางโครงการฯให้งบประมาณทั้ง  5 กลุ่มจัดซื้อหาวัสดุมาปรุงร่วมกันในกลุ่ม โดยมีทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคตัดสินให้คะแนนกลุ่มที่ทำอาหารเพื่อสุขภาพได้ตามที่ให้ความรู้

 

ทีมสุขภาพรพปากพะยูน

 

          กิจกรรมสุดท้ายของค่ายคือการร่วมกันปลูกป่าชายเลน ที่อ่าวพะยูน แล้วเราก็มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการฯ

 

         โครงการฯปิดไปแล้วแต่กิจกรรมเพิ่งเริ่มต้นตามโครงการครอบครัวสุขสันต์  เพราะต่อจากนี้ไปคณะกรรมการฯต้องลงตามไปดู ไปค้นครอบครัวที่เข้าค่ายแล้ว มีพฤติกรรมในครอบครัวอย่างไร จะเป็นครอบครัวอาสาได้หรือไม่ โดยการที่จะตามไปดูในแต่ละชุมชน แต่ละครอบครัว

      ในการติดตามกรรมการจะนำปิ่นโตไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวที่เข้าค่าย หมุนเวียนกันจนจบสิ้นโครงการ ก็จะโอนภาระกิจของครอบครัวสุ๘สันต์ ให้กับ"ศูนย์พัฒนาครอบครัว"ของเทศบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

       โดยคณะกรรมตั้งตัวชี้วัดคำว่าครอบครัวสุขสันต์ไว้และตัวชี้วัดที่สำคัญที่ต้องเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นโครงการคือ ครอบครัวที่เข้าค่ายฯ และครอบครัวข้างเคียง มีการไปเที่ยว ไปทำบุญร่วมกัน นำอาหารไปทานร่วมกัน นั้นคือสิ่งอยากให้เกิดความน่าอยู่ของชุมชนในการสานฝัน

 

Large_img_8581_resize

 

 Large_img_8582_resize

 

Large_img_8584_resize

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (0)