กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย...ทำอย่างไรให้เด็กไม่โง่

เป็นหนึ่งในกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

วันนี้ผมมาร่วมประชุม การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในเขตอำเภอปางมะผ้า โดย มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) และ สพท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้น

ผู้เข้าร่วมดังนี้ครับี้

 • คุณครู ปฐมวัยจากโรงเรียน ในเขตอำเภอปางมะผ้า
 • ผู้เลี้ยงดูเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และผมถือโอกาสนี้ นำเอานักศึกษา ปฐมวัย ของผม ที่เรียนเกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาบริบาล (Infant Education)มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคุณครูและ ผดด.ด้วย

ซึ่งก็นับว่าได้ประโยชน์มาก นักศึกษา ได้เรียนรู้็ถึง การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โดยการร่วมจัดทำกับคุณครูผู้มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่จัดในระบบ

โดยเราตั้งผลของกระบวนการพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้ "เด็กปฐมวัยอำเภอปางมะผ้า " เก่ง - ดี-มีความสุข  และเพื่อให้การจัดแผนประสบการณ์ ถูกต้องและเหมาะสมตามปรัชญา หลักการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่สำคัญประเด็นหนึ่งก็คือ "สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น"

การมองกระบวนการเรียนรู้สากลและกระบวนการเรียนระดับท้องถิ่น  หากเรานำมาเชื่อมโยง กันได้ถือว่าเป็น "นวัตกรรม" ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย....เป็นงานที่เรากำลังดำเนินการ

แน่นอนว่า ต้องใช้เวลายาวนาน แต่จุดเริ่มที่สำคัญที่สุด อยู่ที่บุคลากรเหล่านี้เอง เราได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ทราบ เข้าใจ กลไกการพัฒนาสมองเด็ก (ที่ผมเคยนำมาเขียนบันทึกบ่อยๆ) และเวลาเริ่มบทเรียนกับนักศึกษา ผมยกเรื่อง "การพัฒนาสมอง - BBL" ขึ้นก่อนทุกครั้ง

เพื่อให้เห็นว่า สิ่งที่เราทำกับเด็กทุกเรื่องราว มีผลต่อสมอง เด็กนะ!!!! 

แผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยที่ปางมะผ้าในครั้งนี้ ...ผมคิดว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าจริงๆ สำหรับกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพื่อ "เด็กปางมะผ้าไม่โง่"  

 

(รายละเอียดการจัดทำแผนเป็นอย่างไร??จะนำมาเขียนบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนครั้งต่อไป) 

 


ขอขอบคุณ

 

บริบัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ องค์การ เซฟ เดอะ ซิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา) 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leaderความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
 • น่าสนใจมากครับ
 • อยากไปเป็นครูสอนปฐมวัยบ้างแล้วละ
 • ขอเป็นกำลังใจให้ครับน้อง
เขียนเมื่อ 
 • คิดสร้างสรรค์
 • คิดเชื่อมโยง
 • บูรณาการ
 • พัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เขียนขยายความ BBL ด้วยนะครับ
 • ขอบคุณมากครับ

อาจารย์ขจิต และอาจารย์ ผอ.บวร

ผมมีบันทึกที่เขียนถึง BBL. ไปบางส่วนในบันทึกของผมเอง แต่ก็เน้นเรื่องสมองโดยตรงครับที่่

 เรื่องบางเรื่องที่เราอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับสมอง

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสมองเด็ก 

สมองกับการเรียนรู้ 

 ส่วน BBL. เป็นที่น่าดีใจที่แม่ฮ่องสอนเรามีโครงการดีๆ ชื่อ "คาราวานเสริมสร้า้งสมอง" ของ สพท.เขต ๑ รายละเอียดผมยังไม่ได้ศึกษา แต่ ผมเห็นชื่อแล้ว และคุยกับท่านศึกษานิเทศก์ทราบว่าทำ์เรื่องของกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมอง ...ผมสนใจมาก 

ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับ 

ฟังแล้วน่าตื่นเต้นจังครับ น่าอิจฉาเด็กที่เข้าโครงการจัง

 • อยากเป็นเด็กเข้าโครงการเพราะสอนไม่เป็น
 • สงสัยครับเด็กเล็กนี่ขนาดเด็กอนุบาลใช่ไหม
 • เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้โครงการเป็นไปด้วยดี
 • และมีการขยายต่อไปยังที่อื่นๆ

คุณจันทร์เมามาย

ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเรื่องของสมอง

เป็นโอกาสของปางมะผ้า(อำเภอเล็กๆ ชายขอบแม่ฮ่องสอน เมืองไทย) ที่มีนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณค่า

ผมสนใจเรื่อง "สมอง" เป็นการส่วนตัวจึงได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร งานวิจัย และ ช่วงหลังได้สอน นักศึกษาบ้างผม ก็เน้นเรื่องสมองให้ นักศึกษาได้เห็นความสำคัญ และเรียนรู้ระบบการทำงานของสมองโดยละเอียด ก่อนนำไปสู่บทเรียนอื่นๆครับ

เด็กเล็กที่เราเขียนในบันทึกนี่ เป็นเด็กที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็ก ถึงระดับอนุบาลครับ อายุตั้งแต่ ๐-๕ ปี

กระบวนการจริงๆที่มูลนิธิรักษ์เด็ก ได้พัฒนา ตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์เลยครับ เราพัฒนาพ่อแม่อาสาให้มีความเข้าใจเรื่องการเตรียมพร้อมมีบุตร การดูแลครรภ์ ตลอดจนการดูแลเด็กทารก จนถึง พัฒนา ผู้ดูแลเด็ก ให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก พัฒนาทักษะชีวิต  สิทธิเด็ก ในโรงเรียนก็พัฒนาครูปฐมวัยในการดูแลเด็ก การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง และพัฒนาการ ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แก่เด็ก

ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่อง การบูรณาการงานในส่วนของหน่วยงานครับ ยุทธศาสตร์ที่เน้นปีต่อไป ก็เป็นเรื่อง การประสานงาน การบูรณาการงานพัฒนาเด็กเข้าสู่ อปท.มากขึ้น พร้อมกับพัฒนาเครือข่ายสิทธิเด็กด้วยครับ

เราหวังว่า เด็กที่นี่ จะได้รับการพัฒนา ให้เป็นเด็กที่ เก่ง ดี และมีความสุขครับผม