เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงาน NU BOOK FAIR ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2549 กิจกรรมในงานมีทั้งเสวนา อบรม ดนตรีกลางแจ้ง และร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ   คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่