นักสารสนเทศ

moonlight

OCLC ASIA PACIFIC REGIONAL COUNCIL 2013 MEMBERSHIP CONFERENCE (2)

เขียนเมื่อ  18 Oct 2013 @ 14:53
53511

OCLC ASIA PACIFIC REGIONAL COUNCIL 2013 MEMBERSHIP CONFERENCE

เขียนเมื่อ  17 Oct 2013 @ 11:56
1,321

การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ

เขียนเมื่อ  03 Apr 2013 @ 18:43
1,3222

Happy New Year 2010

เขียนเมื่อ  02 Jan 2010 @ 10:45
919

พฤติกรรมผู้ใช้ในยุคดิจิทัล

เขียนเมื่อ  21 Aug 2009 @ 12:23
1,7636

ประสบการณ์เป็นนกน้อย Twitter

เขียนเมื่อ  11 Aug 2009 @ 20:01
1,2155

ตามดูก้อนเมฆและพายุด้วย Google Earth

เขียนเมื่อ  07 Aug 2009 @ 19:22
3,3452

ครบรอบ 40 ปีก้าวแรกบนดวงจันทร์

เขียนเมื่อ  21 Jul 2009 @ 10:46
3,1522

ข้อคิดจากบทกวีถึง Michael Jackson

เขียนเมื่อ  30 Jun 2009 @ 23:56
1,4534

ฮีโร่ตัวจริง...Thai Spider-Man

เขียนเมื่อ  25 Mar 2009 @ 20:03
8492