ตอนนี้ผู้เขียนนั่งอยู่ที่สำนักงาน สคส.  รอคอย การเดินทางไปเป็นวิทยากรฝึกหัด จัดกระบวนการ KM  ของกรมทางหลวง ที่เขาใหญ่ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2549 นี้  ผู้เขียนยังมีเรื่องเล่าจาก เบื้องหลังงาน "มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO"  ในที่นี้จะใช้ ชื่อเล่น ทีมงาน สคส. ทั้งหมดนะคะ เพื่อ การเสพอรรถรส KM เนียนในเนื้องาน...

        ในตอนเย็นก่อนวันงาน ทีมงานเจอวิทยากรรับเชิญ บางท่าน นัดแนะ ซักซ้อมกัน พอเป็นพิธี  แต่จุดงาน ที่น่าสนใจ  คือ จุดจัดเตรียมเอกสารแจก ที่มีน้องนักศึกษา รับผิดชอบ  เอกสารสำหรับคน 800 คน มีหนังสือ 2 เล่ม สูจิบัตร 1 ชุด และ ชีท อีกประมาณ 5 ชุด ที่เป็นข้อมูลสไลด์ และแบบสอบถาม เป็นต้น ทั้งหมดนี้ต้องถูกจัดเรียงใส่กระเป๋า  แต่ดูว่าจะไม่ทันการ เสียแล้ว...   พี่แอนน์..แม่งาน  จึงระดมพลทีมงาน สคส. ทันที แปลงสถานภาพ และบทบาท ชั่วคราว กลายเป็น พนักงานในโรงงานเตรียมเอกสารแจก งานมหกรรมฯ  พวกเราออกแบบกระบวนการจัดเรียง อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  มีการปรับปรุงวิธีการตลอดเวลา เพื่อทำให้เร็วที่สุด  พี่วัช และหญิง เป็นพนักงาน เคลื่อนย้าย กระเป๋าเอกสารที่บรรจุแล้ว  ไปวางตามจุดลงทะเบียน 3 จุด  และนับจำนวน  โดย มีพี่แอนน์ คอยควบคุมงานทั้งหมด  และเก็บภาพเป็นหลักฐาน  ผู้เขียนเป็นพนักงานจัดเรียงหนังสือ  แล้วเปลี่ยนมาจัดเรียงชีท กับ น้องอุ     ระหว่างทำงาน ผู้เขียนก็สัมภาษณ์น้องอุ ไปด้วย เพราะเป็นคุณประสานในห้อง HRD ต้องทำงานร่วมกับผู้เขียน และพี่วัช   เก๋ ก็มาร่วมเป็นพนักงานจัดเรียงชั่วคราว เพราะต้องดูแล อาหารกล่องมื้อเย็น ให้กองหลัง   อ้อใหญ่ และหนูนุ่น  ลูกทีม พี่แอนน์  ช่วยกันยกหนังสือ และอำนวยให้ เด็กโรงงานอย่างพวกเรา ทำผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว  

        ผู้เขียน เข้าใจว่า ช่วงเวลานั้น  เป็นการสร้างทีมเวอร์คที่ดียิ่ง  เราพูดถึง  การเรียนรู้ที่ได้จากหน้างานตรงจุดนั้นด้วย ประสา KM แซวกันบ้างตามประสาวัฒนธรรม สคส. แล้วก็หัวเราะ    แต่ตัวผู้เขียนก็ไม่พลาด ที่จะได้เข็นรถลำเลียงกระเป๋าเอกสารชุดสุดท้าย  ไปที่จุดลงทะเบียนของ สคส. ร่วมกับพี่วัช    ผู้เขียน ชอบลองทำงานหลากหลายรูปแบบ 

        ในที่สุด  งานทีมของพวกเราก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี  มีความสุข  ไม่มีใครนั่งบ่นว่ากินแรงใคร  มีแต่พร้อมที่จะลงมือช่วยกัน คนละไม้ คนละมือเท่านั้น   นี่คือ KM ปฏิบัติ  ดาวดวงที่ 9  ที่ KM Intern เก็บมาฝาก...