ผมได้มีโอกาสพบกับคุณกรวีร์ โภคะศฤงคาร ในแบบตัวตนคนเป็นๆ 2 ครั้ง ครั้งแรกในงานฉลองครบรอบ 1 ปี GotoKnow และครั้งที่ ๒ ในคราวเสวนา UKM 7 (3/2548) รู้สึกด้วย sense ว่าเธอเป็นคนเก่งคนหนึ่ง เธอได้มีโอกาสมาพบปะกับทีมงานของมน.ดังภาพข้างล่างนี้

ภาพคุณกรวีร์ (ขวาสุด) กับทีมงานมน.

   เธอนับเป็น KM internship คนแรกของสคส. มีบล็อกชื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส. ใช้นามแฝงว่า "ลิขิต" ใช้ชื่อลิงค์ว่า fastlearning

   เธอทำงานในสคส. โดยที่ไม่ได้รับเงินเดือน (แต่ได้รับความรู้ KM ภาคปฏิบัติ) น่าสนใจว่าเธอจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ (ที่สคส.มักรับคนที่จบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ คงเป็นด้วยว่า เป็นคนที่คิดแบบมีเหตุมีผล)

   มาดูความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ได้รับเงินเดือน "คุณค่า กับ มูลค่า  เปรียบเทียบกันไม่ได้   การพัฒนาความนึกคิดเป็น คุณค่า ตีราคาเป็นมูลค่าเงินไม่ได้  เช่นเดียวกับ แผนการรบแบบทุบหม้อข้าว  มีตาย กับ ชนะ เท่านั้น เมื่อไม่มีข้าวกิน หรือ มีกินอย่างจำกัด  ถูกกดดันเกือบทุกทาง  เราจะมีพลังในการที่จะเรียนรู้มากมายกว่า ในขณะที่เรามีเงินเดือน ซึ่งจะขี้เกียจ และใช้จ่ายเงินอย่างไม่เต็มประโยชน์  ทั้งยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ยากกว่า” 

   ลองไปพบกับข้อเขียนของเธอในชื่อบันทึกว่า ผลึกปรัชญา ท่านจะพบคติปรัชญาอยู่ในบันทึกเพียบเลยครับ เป็นเรื่องราวที่เขียนออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ ที่ผ่านการทำงานในสคส.มาค่อนทาง.. (ความจริงในบันทึกนี้มีอะไรซ่อนอยู่ครับ แต่ไม่ขอเฉลยในที่นี้ ปล่อยให้งงกันไปเองครับ...)