พลังของ Gotoknow

การเขียน บล็อก เป็นการบอกเล่าสิ่งที่เราเชื่อ สิ่งที่เราคิด หรือความรู้ของเรา แบ่งปันให้แก่คนในสังคม ในโลก แล้วผู้เข้ามาอ่านก็เลือกเอาเอง ตามจริต หรือความชอบ ความพอใจที่ต่างกัน จรรยาบรรณของการเขียน บล็อก คือการสร้างสรรค์ การให้สาระเชิงบวก

พลังของ Gotoknow

        เมื่อวันที่ ๒๐ กค. ๔๙ ผมได้รับ อีเมล์ ดังนี้

Hello Prof. Vicharn Panich,

This is a contact mail from a user.
Please reply directly to the user (hanrawi(+)gmail.com).
------------------------------------------------------------

Name:    พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล
Address: hanrawi(+)gmail.com
Subject: ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์ให้กำลังใจดีจริงๆจากคำวิพากษ์

Message:


        เป็น แฟนพันธ์แท้ Web อาจารย์มานาน ทึ่งมากค่ะ ได้แนวคิดดีๆ เยอะ พิมพ์ มาแจก คนที่รักครั้งละ10-20แผ่น ส่ง Emailให้เพื่อนๆอีก และแนะ นำGotoknow ด้วยเป็นระยะ


        โดยเฉพาะ เรื่อง คุยกับตัวเอง ถูกใจ จริงๆ


         ด้วยความนับถือในความดีงาม การให้เกียรติและความจริงใจของอาจารย์
         รวิวรรณ

         เอามาเล่า     เพื่อชี้ให้เห็นพลังของ บล็อก และการเขียน บล็อก     เป็นการบอกเล่าสิ่งที่เราเชื่อ สิ่งที่เราคิด หรือความรู้ของเรา     แบ่งปันให้แก่คนในสังคม ในโลก    แล้วผู้เข้ามาอ่านก็เลือกเอาเอง ตามจริต หรือความชอบ ความพอใจที่ต่างกัน

         คุณหมอรวิวรรณ เป็นแฟนพันธุ์แท้ของผม    แต่อาจมีบางคนไม่ชอบ     หรืออ่านไม่รู้เรื่อง     ก็ไม่เป็นไร เป็นธรรมดา     นี่คือสังคมสมัยใหม่จริงๆ ที่เรียกว่าสังคมอุดมปัญญา      สังคมที่มีความรู้เป็นฐาน     ที่ทุกคนมีสิทธิ์ มีโอกาส ที่จะเรียนรู้ได้ทุกขณะ     มีโอกาสที่จะแสดงความเป็นตัวตนของตนเองได้    (หากไม่ทำอันตรายต่อผู้อื่นหรือส่วนรวม)       

         บล็อก จึงเป็นเครื่องมือของประชาธิปไตย  เป็นเครื่องมือของการสื่อสารแนวราบ    โดยที่จรรยาบรรณของการเขียน บล็อก คือการสร้างสรรค์     การให้สาระเชิงบวก 

วิจารณ์ พานิช
๒๑ กค. ๔๙ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ผมชอบตามไปอ่านครับ แต่บางครั้งไม่ได้ทิ้งความคิดเห็นไว้
  • อยากให้ท่านอาจารย์หมอทำเรื่องบันทึกเกี่ยวกับตัวเองเป็นหนังสือครับเผื่อเด็กรุ่นผม รุ่นหลังได้อ่าน ผมอ่านเรื่อง บนเส้นทางชีวิต ของท่านคุณหมอประเวศ วะสี สมัยเป็นเด็กวัด เป็นกำลังใจให้เราตั้งใจเรียนเหมือนกันครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ

ตามอ่านของอาจารย์เป็นประจำค่ะ     ได้ข้อคิดสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ดีหลายด้าน     บางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้ค่ะ