ตอบนักศึกษาปริญญาเอก

       เมื่อวันที่ ๒๐ กค. ๔๙ ผมได้รับ อีเมล์ ดังนี้

Name:    นายสม นาสอ้าน
Address: [email protected]
Subject: เรียนปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์

Message:
ผมสนใจ อยากทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่องการจัดการความรู้ของชาวนาเพื่อสุขภาวะ เพื่อหารูปแบบการจัดการความรู้ของชาวในกระบวนผลิตการดำรงชีวิต และผลที่เกิดจากกระบวนเรียนรู้ต่อสุขภาวะ มิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ จิต กาย สังคม
ผมควรประยุกต์แนวคิทฤษฎีอย่างไรและจะมีกระบวนการสร้างตัวชี้วัดอย่างไร
               ด้วยความเคารพ

คำตอบ


       ๑. ค้นใน Gotoknow ด้วย Google ใช้ คำค้นว่า "โรงเรียนชาวนา"
       ๒. ติดต่อมูลนิธิข้าวขวัญที่สุพรรณบุรี     ไปอยู่กับเขาและไปเรียนรู้กับชาวนาที่นั่นสัก ๑ เดือน

   นศ. ปริญญาเอกต้องค้นหาคำตอบเองครับ     ไม่ใช่ถามคำตอบสำเร็จรูปจากอาจารย์    (ที่จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน)

          การมาศึกษาปริญญาเอก   เป็นการเข้ามาผ่านกระบวนการซึมซับและเรียนรู้จากการถกเถียงแลกเปลี่ยน ซ้ำแล้วซ้ำอีก (จึงเรียกว่า re - search ไงครับ)      ไม่ใช่แค่มาทำชิ้นงานให้สำเร็จ ที่เรียกว่าวิทยานิพนธ์     มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนปริญญาเอกต้องจัดบรรยากาศ และกระบวนการเพื่อการซึมซับนี้ครับ
                            วิจารณ์  พานิช
                            ๒๐ กค. ๔๙