ในงาน UKM 3/2549 ทีมมน.มีสายบุคลากรที่เป็นสายอาจารย์ 5ท่านและสายสนับสนุน 5 ท่าน (ไม่รวมพนักงานขับรถครับ) แต่ว่าติดภาระกิจ 1 ท่าน จึงเหลือเพียง 4 ท่าน ตอนนี้ผมเอาภาพมาให้ชม 1 ภาพ เป็นใครกันบ้าง ลองตามหาจากภาพดูนะครับ

   
 

    ในภาพดูเหมือนคนเสื้อเขียวจะหายตัวไป (การถ่ายภาพที่มีแสงน้อย จะเหมือนมีภาพไหว ในวัตถุที่เคลื่อนไหวซึ่งในที่นี้คือคนเสื้อเขียว)

   ทีมงานสายสนับสนุนมี

  1. คุณวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้าฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด
  2. คุณสุนิสา พรหมมณี อยู่สำนักหอสมุด
  3. คุณพนารัตน์ น้อยด้วย อยู่กองกิจการนิสิต
  4. คุณเจนจิต รังคะอุไร ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ

หมายเหตุ ภาพโหลดไม่ขึ้น