Contact

ตามหา คนมน.กันบ้าง?

  ลองตามหาจากภาพดูนะครับ  

   ในงาน UKM 3/2549 ทีมมน.มีสายบุคลากรที่เป็นสายอาจารย์ 5ท่านและสายสนับสนุน 5 ท่าน (ไม่รวมพนักงานขับรถครับ) แต่ว่าติดภาระกิจ 1 ท่าน จึงเหลือเพียง 4 ท่าน ตอนนี้ผมเอาภาพมาให้ชม 1 ภาพ เป็นใครกันบ้าง ลองตามหาจากภาพดูนะครับ

   
 

    ในภาพดูเหมือนคนเสื้อเขียวจะหายตัวไป (การถ่ายภาพที่มีแสงน้อย จะเหมือนมีภาพไหว ในวัตถุที่เคลื่อนไหวซึ่งในที่นี้คือคนเสื้อเขียว)

   ทีมงานสายสนับสนุนมี

  1. คุณวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้าฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด
  2. คุณสุนิสา พรหมมณี อยู่สำนักหอสมุด
  3. คุณพนารัตน์ น้อยด้วย อยู่กองกิจการนิสิต
  4. คุณเจนจิต รังคะอุไร ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ

หมายเหตุ ภาพโหลดไม่ขึ้น

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 39972, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #มหาวิทยาลัย#ukm#นเรศวร#ตามหา#ukm32549#human_map#ukm-7

Recent Posts 

Comments (0)