ความเห็น 51575

บันทึกนี้เพื่อเธอ : กรวีร์ ณ สคส.

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ Comment ค่ะ อาจารย์ ต้องขออภัยนะคะ ที่บ้านยังไม่ได้ปรับปรุง ตัวซอฟแวร์ ที่มีปัญหากับ Front & Fomat แต่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ ได้ทบทวนว่า ช่วงปลายเดือนที่ 2 และเข้าสู่เดือนที่ 3 กรวีร์ ได้ใช้ Gotoknow เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ชุมชนชาวบล็อก ที่มีคุณภาพทั้งสิ้น ซึ่งตนเองไม่ได้ใส่ไว้ในแผนการเรียนรู้ KM ปฏิบัติ ไม่มีใครบอกเรา ว่าต้องทำอย่างนี้ แต่ต้องสังเกตวัฒนธรรมและพัฒนาการของตนเอง ว่าควรไปในทิศทางใด บันทึกแรกของกรวีร์ มีอาจารย์ คุณสิงห์ป่าสัก และคุณหมอปารมี เข้ามา Commemntให้กำลังใจ แต่กรวีร์ไม่ได้ตอบกลับ เพราะยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมชุมชน คิดว่าเข้าไปอ่าน แล้วดีใจแค่นั้นค่ะ... และขณะนั้นกำลังเรียนรู้วัฒนธรรม สคส.แบบเด็กใหม่ ต่อมาหลังจากที่ได้เจอ ดร.จันทวรรณ และ ดร.ธวัชชัย ได้เรียนรู้เรื่อง gotoknow และมีความสุขที่จะใช้อย่างเข้าใจ เดือนที่ 2 นี้ กรวีร์จะปรับตัวเอง เข้ากับความเหมาะสมของข้อมูลที่เก็บจาก เดือนแรก จึงพุ่งเป้าความสนใจมาที่การเขียน การอ่าน บันทึก การ comment และ การตอบComment ย่อมเป็น มารยาทที่สมาชิกชุมชน ควรทำ ที่ตนเองเกิดการเรียนรู้ขึ้น ถ้าไม่ Active ชุมชนเสมือนก็คงซบเซา ทุกครั้ง ที่กรวีร์เข้าไปเรียนรู้ในที่ใดที่หนึ่ง ตอนสุดท้าย ก็จะได้คำตอบ 2 ด้าน เสมอ จากการพิสูจน์ ด้วยธรรมชาติของตัวเราเองค่ะ กรวีร์สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นางพญาผึ้ง ค่ะ อาจารย์พอจะเขียน อธิบาย ธรรมชาติ ความเป็นอยู่... อื่นๆ ที่เป็น ความรู้พื้นฐานได้ไหมคะ? กรวีร์จะมองในภาพปรัชญาเปรียบเทียบค่ะ อาจใช้ สัมผัสที่ 6 นะคะ ในการทำ KM รูปแบบใหม่นึ้ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ ค่ะ