เมื่อวานพี่ๆ น้องๆ ชาวห้องแล็บภูมิคุ้มกันวิทยา   คณะแพทยศาสตร์  มอ. ประมาณสิบคน   ได้รวมตัวกันส่งกระแสใจถวายพระพรในหลวง     ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายคือ.....   

เปิดคอมพิวเตอร์ฉายพระบรมฉายาลักษณ์     
พวกเรายืนล้อมวงกันตรงนั้น   
"พี่มาริษา"   เป็นผู้นำถือพวงมาลัยดอกมะลิและกล่าวคำสั้นๆ   ถวายพระพร   
ยืนสงบนิ่งทำใจให้บริสุทธิ์เป็นเวลาหนึ่งนาที    
เพื่อรวบรวมพลังใจและตั้งกระแสจิตอธิษฐาน   ให้การผ่าตัดลุล่วงไปได้ด้วยดี   และขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
   

เมื่อครบหนึ่งนาที    พร้อมใจกันกล่าว  

"ทรงพระเจริญ"