ความเห็น 50949

บันทึกนี้เพื่อเธอ : กรวีร์ ณ สคส.

เขียนเมื่อ 
ความรู้บางเรื่อง ได้เรียนรู้แล้วคุ้มค่ามากกว่า เงิน ครับ