ความเห็น 53016

บันทึกนี้เพื่อเธอ : กรวีร์ ณ สคส.

เขียนเมื่อ 
เป็นเรื่อง สัมผัสที่ 6 จริงๆค่ะ คุณขจิต จะอดทนรอคอย เพื่ออ่าน และเขียน ตามที่แจ้ง อาจารย์beeman ค่ะ เพื่อพิสูจน์สัมผัสตนเองด้วยนะคะ เมื่อผ่านพ้นเวลานั้นไปแล้ว จะสรุปเรียนคุณขจิตครับผม