ผู้เขียนไปเป็นวิทยากร อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาจำนวน 20 ท่านเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใช้ในห้องเรียนจากในอำเภอบ่อพลอยติดกับอำเภอหนองปรือและอำเภอศรีสวัสดิ์ ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกันที่คุ้นเคยกันชื่อ Miss Brooke Smith from Peace Corps เห็นมีประโยชน์เลยเอามาฝาก

1.1          Greetings การทักทาย

-        How ‘s it going?

-        How have you been?

-        What’s up? -        What’s new?

-        Hi. Hello.

-        Good morning, everybody.

-        How are you, class?

1.2          Checking attendance ตรวจสอบนักเรียน

-        Who’s absent?

-        Is  Sommsak here?

-        Where is Somchai?

-        Answer when I read your name.

1.3          Small talk (ไม่ทราบว่าเหมือนของท่านอาจารย์หมอ JJ ไหม)

-        You look different today!

-        Somsri do you have something to tell me?

-        Did anyone go away last weekend?

-        Did you have a nice weekend?

-        What did you do this weekend?

  

ยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับ จะเขียนต่อไปเรื่อยๆ หวังว่าคงมีประโยชน์กับคุณครูและท่านผู้อ่านนะครับ สัญญาว่าถ้าได้รูปภาพจะเอาลงให้ดูนะครับ

<div id="smileyDIV0"></div>