เช้านี้ได้อ่านบันทึกของคุณชายขอบ  ที่แสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะผลักดันให้ คุณอำนวยทั้งหลาย แสดงบทบาทของตนเองให้ชัดๆกันเสียทีนะ ที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองช่วยกันขับเคลื่อนชุมชน KFCop   ให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย..
...ยก model ของ KFCop ภาคใต้มาเป็นตัวเดินเรื่องเชียวนะ!   ด้วยการโยนคำถามเด็ดๆเข้ากลางวง...ว่า...

"ปี 2550 KFCop ภาคใต้จะเดินต่ออย่างไรให้ยั่งยืน"

พี่เม่ยใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงกับการทำการบ้านเพื่อมาตอบคำถามนี้ค่ะ...โดยแยกเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องผลักดันให้มีกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้...
  1. วัฒนธรรมการให้และรับ อันนี้เรามีกันอยู่เต็มหัวใจแล้ว และเครื่องมือในการสื่อสาร ลปรร. ก็พร้อม ข้อนี้เราสอบผ่านฉลุย สิ่งที่ต้องทำก็คือความต่อเนื่องค่ะ อย่าเว้นวรรค อย่าทิ้งห่าง รักษาระยะความสม่ำเสมอในการ ลปรร. และแสดงความคิดเห็นไว้อย่างต่อเนื่องในกลุ่มคุณอำนวยทั้งหลาย 
  2. ทำไปพร้อมๆกับการหาแนวร่วมเพิ่มเติมเรื่อยๆ เช่นการจัดอบรมคุณอำนวยที่กำลังจะดำเนินการในสัปดาห์นี้เป็นต้น
  3. ช่วยกันสร้าง/เชื่อมโยงขุมความรู้
  4. บันทึกบอกเล่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทคุณอำนวยที่แต่ละท่านได้มีส่วนร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมรู้เห็น อันนี้กำหนดไว้เลยว่าเมื่อไรที่เขียนบันทึกเหล่านี้ ขอให้ใช้ป้าย "KFCop" ร่วมกับ node ย่อยที่เกี่ยวข้องเช่น "ภาคใต้" "กรมอนามัย" "ภาคอีสาน" "ภาคเอกชน" "ม.น." "เกษตร" ฯลฯ....
  5. สร้างคุณค่าของชุมชน ด้วยการที่ท่านประธาน (อ.หมอ JJ) หรือคุณชายขอบ หรือตัวแทนกลุ่มอื่นๆ  เป็นผู้บอกเล่าหรือนำเสนอเมื่อมีโอกาสเหมาะสม ตัวอย่างเช่นในวันที่ 21 ก.ค. นี้ที่ KMราชการ ก็เริ่มได้เลยเป็นครั้งแรก ถึงเราจะมีผลงานไม่มากแต่ก็มีแผนงานชัดเจนเป็นรูปธรรมค่ะ
  6. ต้องหาโครงการ/ทุนสนับสนุน เพื่อให้เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการค่ะ ปล่อยลอยๆไว้ไม่มีตัวจับ ก็อาจจะร้างลากันไปได้ง่ายๆ
ข้อ 1-3 เราทำกันอยู่แล้ว เน้นความสม่ำเสมอและการจัดเก็บผลงานค่ะ ส่วนข้อ 4 -6 เนี่ย....

มองไม่เห็นใครเท่ห์...เท่า อ.หมอ JJ กับคุณชายขอบ เลยค่ะ.....

พูดจากใจเลยนะคะ..เนาะ !