ความเห็น 49491

วาดฝัน "ปี 2550 KFCop ภาคใต้จะเดินต่ออย่างไรให้ยั่งยืน"

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณเสียงสนับสนุน จากคุณขจิต คุณสิงห์ป่าสัก ...และ...
  • พี่เม่ยก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับ "อุปมา" จากท่านธวัช ค่ะ