ความเห็น 49763

วาดฝัน "ปี 2550 KFCop ภาคใต้จะเดินต่ออย่างไรให้ยั่งยืน"

เขียนเมื่อ 
คุณธวัช คะ มีหิ่งห้อยพี่เม่ย หิ่งห้อยพี่โอ๋ หิ่งห้อยอื่น ๆ หลายๆ ทีม ที่กำลังกระพริบอยู่ค่ะ  รอรวมกลุ่มกันอยู่ จะรวมตัวกระพริบพร้อมได้โดย มีประเภทหัวหน้าหิ่งห้อย (นี่ถ้าตกหิ่งหล่ะเสียหายเลยนะเนี่ย....) ที่มุ่งมั่นทำต่อเนื่องเช่น ท่าน เจเจ และท่านชายขอบ ฯลฯ เฉี่ยวมาชวนกระพริบพร้อมกันและเพิ่มจำนวนมากขึ้น  มากขึ้น  พลังแห่งความสวยงามค่ะ