เมื่อคราวที่ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้จัด เมื่อวันที่ 14 ก.ค 49 มีการเสวนา และได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย ในช่วงบ่าย เราได้มีโอกาสเข้าไปร่วม กลุ่มที่ 2 กลุ่มได้เริ่มจากการเล่าความภูมิใจอะไรที่ดีๆสู่กันฟัง และสรุปทำเป็น Mind Map งานนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำ Mind Map สุดท้าย พอเราได้ฟังการสรุปความรู้เกี่ยวกับ Mind Map ในวันรุ่งขึ้น จากวิทยากร เผอิญไดัมีโอกาสนั่งใกล้กับคุณพี่สุนาถ บัวทวน ผอ. กองคลัง และคงเป็นเพราะเราเคยทำงานทางด้านการเงินการบัญชีมาคล้ายกัน ก็เลยทำให้เราทั้งคู่สรุปว่า การทำ Mind Map เหมือนการทำบัญชีแยกประเภท แล้วเราก็หัวเราะกัน แต่ตามที่ตัวเองได้เคยได้รับความรู้เรื่อง การทำ Mind Map จากอาจารย์ จงรักษ์ หงษ์งาม เมื่อคราวที่อาจารย์มาบรรยายที่คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์สอนการทำแบบ Mind Map โดยสมมติ ว่า มีคุณยาย คุณยายมี ออกมาเป็น รุ่นคุณแม่ แล้ว ต่อมารุ่นคุณแม่ก็ออกมาเป็น รุ่น คุณลูก แล้วก็ออกมาเป็น รุ่นคุณหลาน เป็นรุ่นๆ ต่อๆไปเรื่อยๆ จัดเป็นกลุ่มกลุ่ม เป็นรุ่นๆ ยาย มีหลายแม่ แม่มีหลายลูก ลูกมีหลายหลาน แตกออกไปเรื่อยๆ ก็เข้าใจง่ายดี ทำให้ มองเห็นภาพ