สำหรับครูที่มีภาระในการจัดการเรียนรู้  เวลาที่ว่างคือการตรวจงาน  ตรวจการบ้าน  วางแผนการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการจัดทำสื่อการเรียนรู้  จัดทำนวัตกรรมและรายงานการพัฒนานวัตกรรม  ฯลฯ

ภาระที่รับมาอีกสำหรับครูจำนวนหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา  และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยความถนัดบ้าง  ความสนใจบ้าง  และความจำยอมบ้าง

แต่ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่อาจจะสำคัญไปกว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนรู้  สมองและความสามารถส่วนใหญ่ในเกือบทุกๆวัน  จะหมดไปกับการจัดการสนับสนุน  ส่งเสริม  ตามโครงการที่หน่วยเหนือจัดให้  และตามมาดูการปฏิบัติ 

ไม่ใช่การมาช่วยเหลือ  ไม่ใช่การมาสนับสนุน  แต่เป็นการบังคับให้ทำ  ในเวลาที่กำหนดและตามกฎเกณฑ์กติกาที่มีมาให้  เมื่อถึงเวลาก็ออกมาติดตาม  ส่วนการเรียนการสอนก็ต้องปฏิบัติไปตามปกติ

แล้วคุณภาพอยู่ที่ไหน  ไม่ต้องถามหา  เพราะเวลาส่วนใหญ่ครูมาจัดทำในเรื่องอื่นเสียหมด

ไม่ได้ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์  แต่จะตั้งใจสอนนักเรียนให้มากที่สุด  เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องรองลงมา

เมื่อสองวันก่อน  ประชุมเรื่อง KM  ซึ่งโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ผู้เขียนเข้าใจ  และพยายามมานานแล้วที่จะพูดให้คนใกล้ชิดและครูในกลุ่มสาระฯได้เข้าใจ  และเตรียมการมาก่อนล่วงหน้า  ทุกคนเข้าใจกันหมด  แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติ  หัวหน้างานมารับนโยบายไปดำเนินการ 

วันนี้จึงรู้ว่า  แนวโจทย์นั้นคือ  เทคนิคการสอน  ของแต่ละกลุ่มสาระฯ  หาแก่นของความรู้  และนำมาลงใส่บล็อก 

ก็คอยดูในตอนต่อไป  จะมีความเข้าใจกันทุกคนล่ะ  แต่จะหาเวลาไหนมานั่งคุยกัน  หาแก่นของความรู้  สัปดาห์หน้าโครงการห้องสมุดมีชีวิต  วันที่ 20 กรกฎาคม  ต้องเสร็จรายงานพัฒนานวัตกรรม  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ต้องเตรียมการจัดการแข่งขันทางวิชาการ  วันที่ 8 สิงหาคมอีก 

นี่เป็นภาระนอกเหนือจากการสอนของครู  จริงๆนะจะบอกให้