ความเห็น 45455

ภาระอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอีกแล้ว

เขียนเมื่อ 
  •  ครูมีภาระงานอื่นมากเลยครับ
  • ดีใจครับอาจารย์ที่พูดว่า
  •  แต่จะตั้งใจสอนนักเรียนให้มากที่สุด 
  • ขอเอาใจช่วยครับอาจารย์