Hiker

เราๆ ท่านๆ คงได้ยินได้ฟังกันมาว่า ผลิตภัณฑ์นมมีแคลเซียม ดีกับกระดูก วันนี้มีข่าวดีที่ว่า ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำน่าจะช่วยลดความดันเลือดได้

ความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ไตวาย และหัวใจวาย คนอเมริกัน 200 ล้านคนเศษเป็นโรคความดันเลือดสูงถึง 65 ล้านคน

อาจารย์ ดร.นพ.ลุค จูซี (Luc Djousse) นักระบาดวิทยาและนักวิจัยจากสถาบันหัวใจ ปอด และเลือดสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาผู้ใหญ่ 4,797 คน เป็นผู้ชาย 45 % ผู้หญิง 55 % อายุเฉลี่ย 52 ปี

ท่านได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่กินผลิตภัณฑ์นมมากที่สุด ไปจนถึงน้อยที่สุด

กลุ่มที่กินนมมากที่สุดกินนมมากกว่า 3 หน่วยบริโภคต่อวัน หรือเทียบเท่านมแก้วละ 240 มิลลิลิตร 3 แก้วขึ้นไป กลุ่มที่กินนมน้อยที่สุดกินนมน้อยกว่า ½ หน่วยบริโภคต่อวัน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่กินผลิตภัณฑ์นมมากที่สุดเป็นโรคความดันเลือดตัวบนสูงน้อยกว่ากลุ่มที่กินผลิตภัณฑ์นมน้อยที่สุด 36 % หรือประมาณ 1 ใน 3

การศึกษานี้รายงานว่า สาเหตุที่ความดันเลือดตัวบนได้แก่ ความดันในช่วงที่หัวใจบีบตัว (systolic) ลดลงแนวโน้มจะเกิดจากแร่ธาตุแมกนีเซียม โพแทสเซียม หรือสารเคมีบางอย่างที่มีในนมไขมันต่ำ แต่ไม่ใช่ผลจากแคลเซียมในนม

นอกจากนั้นกลุ่มที่มีความดันเลือดตัวบนต่ำยังกินอาหารที่มีไขมันชนิดดี มีกรดไลโนเลนิค (กลุ่มโอเมก้า-3) สูง ไขมันชนิดนี้มีมากในน้ำมันปลา น้ำมันเมล็ดพืช และนัท(เมล็ดพืชเปลือกแข็ง) เช่น อัลมอนด์ ฯลฯ

หน่วยงานด้านสุขภาพสหรัฐฯ แนะนำให้คนที่มีอายุเกิน 2 ขวบขึ้นไปกินผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ(หรือไม่มีไขมัน)แทนผลิตภัณฑ์นมเต็มส่วน เนื่องจากนมเต็มส่วนมีไขมันอิ่มตัวสูง และมีส่วนทำให้โคเลสเตอรอลในเลือดสูง

ขอแนะนำให้ท่านที่ใส่ใจสุขภาพดื่มนม โยเกิร์ตไขมันต่ำ (low fat) หรือไม่มีไขมัน (nonfat) แทนนมไขมันเต็มส่วน (whole millk)

    แหล่งที่มา:                                      

  • ขอขอบคุณ > low-fat dairy products may lower high blood pressure. http://www.brighamandwomens.org/Pressreleases/PressRelease.aspx?PageID=1337 > June 26, 2006. source: Hypertension, June 26,2006;48.
  • ขอขอบคุณ > Diet high in low-gat dairy products may prevent hypertension. http://www.medscape.com/viewarticle/537376?src=mp > June 26, 2006.
  • ความเห็นและการอ้างอิงในบันทึกเป็นไป เพื่อสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ... ไม่ใช่เพื่อการรักษา
  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาทันตแพทย์ แพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่าน เช่น หมออนามัย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙.