ความเห็น 234366

ภาระอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอีกแล้ว

เขียนเมื่อ 
เกือบจะ 1 ปีแล้วนะ..ที่บันทึกนี้เวียนมาถึงอีก