ความเห็น 45464

ภาระอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอีกแล้ว

เขียนเมื่อ 

"เมื่องานหนักก็เหนื่อยแน่แต่ไม่ท้อ

เพราะเกิดก่อกำลังใจให้สืบสาน

ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวันวาน

เรียนรู้งานเรียนรู้คนจนเข้าใจ"

                 เป็นกำลังใจให้ครูมืออาชีพครับ