weekly meeting : สิ่งที่เรียนรู้ใหม่


                      รู้สึกประทับใจกับการประชุมประจำสัปดาห์ เพราะที่ทำงานเก่าไม่เคยมีการประชุมแบบนี้ ทำให้เราไม่สามารถแสดงความคิดของตัวเองให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้บางว่าเรารู้สึกอย่างไรต่องานที่เราทำอยู่ รู้สึกดีค่ะ ขอบคุณโอกาสที่เรามีและได้มีผู้ยิบยื่นให้นะค่ะ ด้วยความรู้สึกแล้วจะพยายามเรียนรู้ให้มากนะค่ะ จะพยายามศึกษาที่ดี พี่ ๆ ที่ สคส. หน้าตายิ้มแย้มกันทุกคน และสนุกสนานกันทุกคน  Happyๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ