ตรวจ TPM ที่ ความสุขของพนักงาน ไม่ใช่ที่องค์กรต้องการ

  Contact

  พนักงานต้องถามตนเอง มายืนหน้างานตรงนี้ "ทำซากอะไร"   

วันนี้ ได้เห็น อาจารย์ญี่ปุ่น ตรวจระบบ TPM

มีสิ่งที่น่าประทับใจ คือ

เมื่อ คนตรวจ (Auditor) ถาม ระดับเจ้านาย  ก็จะถาม ว่าทำแล้ว องค์กรได้อะไร  เช่น  กำไร  การเจริญเติบโตขององค์กร  ชุมชนได้อะไร  ฯลฯ

แต่เมื่อถาม พนักงาน  คนตรวจเขาถามพนักงานว่า  ทำ TPM แล้วมีความสุขขึ้นไหม  อย่างไร  ฯลฯ

ทำงานสะดวกขึ้นไหม   มีเวลาว่างไปคิดอะไรดีๆไหม  มีเวลาว่างไปวิจัย ค้นคว้า ทำเล่นๆ บ้างไหม   ฝุ่นลดลง สุขภาพดีขึ้น  ปลอดภัยไหม ฉลาดขึ้นไหม  สนุกไหม   ฯลฯ

 ******************************************************

เจ้านาย งกๆ เค็ม จะคิดแต่ว่า  คนน้อยๆงานมากๆ ทำงานให้คุ้ม  อย่าให้เห็นว่าว่าง  ต้องkeep busy เสมอๆ

แต่ ในแนว Living company นั้น  อย่าไปคิด งก ๆ เอาเปรียบ พนักงานเช่นนั้น  มันไม่ยั่งยืน  ไม่ทำให้องค์กร เป็น good to great ได้

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Living company

Post ID: 37478, Created: , Updated, 2012-06-02 18:38:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #tpm#auditor#goodtogreat

Recent Posts 

Comments (2)

Ping
Written At 
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ อ่านแล้วได้ Idea ไปพัฒนาตนเอง
ได้อะไรกลับไปทุกครั้งที่เข้ามาอ่านครับ ขอบคุณครับ