พี่น้องชาว KM ทราบไหมครับว่ารูปแบบที่เขาเพาะเห็ดกันอยู่ทุกวันนี้ เขาเพาะกันอย่างไรบ้าง ซึ่งผมใคร่ขอเรียนอย่างนี้ครับ จากประสบการณ์อันน้อยนิดที่พบเห็นอยู่ในเวลานี้ สามารถจำแนกการเพาะได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ครับ

1. การเพาะเห็ดฟาง ซึ่งจะมีวิธีการเพาะหลายวิธี เช่นการเพาะแบบกองเตี้ย การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า เป็นต้น

2. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก หมายถึงการเพาะเห็ดชนิดใดๆ ก็ตามที่นำเชื้อเห็ดมาปลูกเลี้ยงในวัสดุที่เป็นอาหารในถุงพลาสติก และเห็ดสามารถให้ผลผลิตได้ เช่น เห็ดนางรม นางฟ้า หูหนู เป๋าฮื้อ เห็ดหอม เห็ดบด เห็ดขอน เป็นต้น

3. การเพาะเห็ดในท่อนไม้ เป็นการเพาะเห็ดที่เลียนแบบธรรมชาติ มีต้นทุนต่ำเช่น การเพาะเห็ดหูหนู การเพาะเห็ดบด เห็ดขอนขาว เป็นต้น

4. การเพาะเห็ดป่า เป็นการเพิ่มเชื้อเห็ดให้เข้าไปเจริญเติบโตอยู่กับรากพืช ซึ่งเราเรียกว่าเห็ดไมคอร์ไรซา ในปัจจุบันสามารถเพาะได้แล้ว เช่นเห็ดเผาะ เห็ดผึ้ง เห็ดระโงก เป็นต้น

พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ