วันนี้ ผม ตั้ง "วงเล่า"  กับ  พวกปูนฯ แก่งคอย

เราได้ แนวคิด หลากหลาย  เท่าที่ ผมพอจำได้  เช่น

ระบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น TPM  TQM  LO & KM  BSC/KPI  ISO   ล้วน สามารถ นำมาขมวด เป็น ภาพๆเดียวกันได้

เรากำลัง โดนต่างชาติ   หลอกขาย ตั้งแต่ เครื่องจักร เทคโนโลยี

พอเราโง่มากขึ้น  เขาก็ขาย ระบบบริหารให้เรา

เมื่อ พวกเราไม่ค่อยได้คิด นั่นคือพอเราโง่กว่าเก่า  เขาก็ขาย "ที่ปรึกษา"   เอาคนของเขา มาเป็นที่ปรึกษา  อายุมากแล้ว  ว่างงาน  เข้ามาสอนเรา

พอเรายิ่งๆโง่ขึ้นไปอีก   เมื่อ เขาเข้ามาปรึกษาแล้ว เราไม่เข้าใจ  เขาก็เลย ขาย package อบรม 

ในอนาคต  เราจะโง่ ขนาด เขา เอาคน ของเขามานั่ง มาทำงาน ที่บ้านเราเลย   ฮุบกิจการ  เราเป็นแค่ พนักงาน ระดับล่าง

สุดท้าย เราก็สิ้นชาติไป   เป็น กรรมกร ไม่ต้องใช้ความคิด

***************************************************************

ผมชอบที่ ครูบาสุทธินันท์ พูด คือ  "คนไทย ความรู้ไม่พอเพียง  ไม่พอใช้  นำเข้าความรู้  ขาดทุนทางปัญญา"

*******************************************************

สรุปแล้ว  เราก็คิดว่า  เราก็ สร้าง ระบบของเราเองได้

สังเกตไหม บางโรงเรียน  โดนคนมาตรวจไม่รู้กี่ค่าย  จนครู สับสน ต้อนรับคนตรวจ  จนมึน 

ไม่รู้ว่า เมื่อไร คนตรวจทั้งหลาย แต่ละสำนักต่างๆ   จะ เรียนรู้ ที่จะ เมตตา ครูที่โดนตรวจบ้าง

ระบบต่างๆ สามารถ merge (รวม) ได้