อสวท. รุ่นสุดท้ายประจำปี 49(รุ่นท่าใหม่)

อสวท. ร่วมสร้างความตระหนัก ด้าน ว และ ท ช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนบ้าน เป็นสะพานนำความต้องการของชุมชน สู่คลินิกเทคโนโลยี

วันนี้เป็นการจัดอบรม อสวท. รุ่นสุดท้ายของปี 49 จัดขึ้นที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน มาจากหลากหลายอาชีพ ทั้ง นักเรียน ครู ชาวบ้าน จนท.อบต.

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเพื่อร่วมแสดงความเห็นในส่วนของการเป็น อสวท. ว่าต้องทำอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร และอยากให้หน่วยงานของรัฐทำให้ อสวท.ยั่งยืนได้อย่างไร

ช่วงเช้าของวันที่ ๒ มีการระดมความคิดเห็นของสมาชิก อสวท. ในการเสนอกิจกรรมที่แต่ละท่านต้องการทำ เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมด คัดสรรกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นไปได้ ให้ คลินิกฯ ม.บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ ฯ ไปดำเนินการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)