คลินิกเทคโนโลยี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Username
clinictech
สมาชิกเลขที่
6397
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เริ่มเข้าทำงานเมื่อเดือน ก.พ.41 ที่กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ จนถึงปัจจุบัน

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในหน่วยงานและให้กับนอกหน่วยงาน ดังนี้

 1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ภายนอก-ภายใน) สป.วท.
 2. ระบบการจองห้องประชุม สป.วท.
 3. ระบบบริหารจัดการโครงการคลินิกเทคโนโลยี(Clinic Monitoring Online)
 4. เว็บไซต์โครงการคลินิกเทคโนโลยี สป.วท.
 5. ฐานข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
 6. ระบบสารสนเทศโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.)
 7. ระบบอินทราเน็ต สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 8. ระบบจัดการความรู้สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์(สม.สป.วท.)
 9. ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)
 10. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบนัดหมายของผู้บริหารของ สร.
 11. ฐานข้อมูลบันทึกความตกลง(MOU) สม.
 12. ระบบสารสนเทศสำนักผู้ตรวจราชการ
 13. ระบบสารสนเทศโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 14. ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์คลินิกเทคโนโลยี(GIS Clinic TEchnology)
 15. ระบบ E-Office สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
 16. ระบบสารสนเทศ สำนักงานแพทย์ สำนักสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหล

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/scivolunteer

------------------------------------------------------------

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร : โครงการสร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย) รุ่น 3 Strong Seed Programe 3
หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สถานที่ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเทศ : ไทย-จีน(เซียงไฮ้)
ระยะเวลา :1 พ.ค.-13 มิ.ย.51

หลักสูตร : การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 5 (New Wave Leadership)
หน่วยงานที่จัด : สำนักงาน กพ.
สถานที่ :สำนักงาน กพ. นนทบุรี ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา :28 ส.ค.-22 ก.ย.49

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 114(Information Operation)
หน่วยงาน : สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ระหว่างวันที่ : 13 มีนาคม -4 กันยายน 2557

หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบาย วทน. นวัตกรรมสีเขียว
STI Policy Management Program : Green Innovation
หน่วยงาน : สวทน.วท.
ระหว่างวันที่ 21 มค.-27 กพ.58 จ.ขอนแก่น

หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (ก.พ.ร. 2 รุ่น 1)
สำนักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2560

Ekapong Musikacharoen

Office of Technology Promotion and Transfer,Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Science and Technology,
Rama VI Road, Ratchathewee, Bangkok 10400, Thailand.

Tel : +662 333 3920
Fax : +662 333 3931
--------------------------------------------------------------

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท