Mixed Method...

หลีกเลี่ยงการใช้อัตวิสัย....!!!

     เราต้องเข้าใจองค์รวม ที่ผสมผสานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง การพิสูจน์ต้องทำให้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ยังมีความจริงที่รอให้เราพิสูจน์หรืออธิบาย แต่ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอัตวิสัย

    ถ้าจะใช้ 2 ทฤษฎี รวมกัน ก็ต้องแม่นทั้ง 2 ทฤษฎี

   (ยังไม่เสร็จจ้า..แต่ใครสนใจก็เพิ่มข้อมูลมาได้นะคะ..ไม่ต้องเกรงใจ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PNRU blog vol.1ความเห็น (0)