ความเห็น 45440

ประทับใจ

เขียนเมื่อ 

บทเรียนหรือแบบฝึกหัดแรกๆ คือฝึก เปิดตา เปิดหู เปิดปาก และเปิดใจ    

ดีใจที่นุ้ยเริ่มเขียน บล็อก    ขอให้เขียนจากใจครับ