ความเห็น 55890

ภาระอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอีกแล้ว

เขียนเมื่อ 

ตอบในบล็อกของตัวเองเมื่อเป็นบันทึกสุ่มแสดงขึ้นมา  เลยต้องรายงานว่า  งานนวัตกรรมเสร็จแล้ว 5 บทรายงานการพัฒนานวัตกรรม  และนำเสนอเป็นการประกวด  ได้ที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท

ส่วนการแข่งขัน ENGLISH KIDS CONTEST 2006  จะเป็น 8 สิงหาคมที่จะถึงนี้

สำหรับการประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีอย่างต่อเนื่อง  ในวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ทดสอบภาษาอังกฤษ(ปรนัย)  จำนวน 100 ข้อ (ไม่เห็นจะตรงประเด็น)  แต่ก็ได้รับความรู้ดีค่ะ

ขอบคุณ คุณขจิต  ผอ.บวร  มากค่ะ  ที่ให้กำลังใจครูไทย