หลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๔๙ มีโอกาสได้ไปฟังบรรยาย เรื่อง หลักในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ท่านผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ท่านได้ให้หลักการใช้ความคิดไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
 • หลัก สมรรถนะ ๕ อย่าง คือ
 • ๑ มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ๒ การบริการที่ดี
 • ๓ การร่วมแรงร่วมใจ
 • ๔ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
 • ๕ การรักษาคุณธรรมและจริยธรรม
 • หลักนิติธรรม ๖ อย่าง คือ
 • ๑ ความยุติธรรม
 • ๒ คุณงามความดี
 • ๓ ความโปร่งใส
 • ๔ ความมีส่วนร่วม
 • ๕ ความพร้อมรับผิด
 • ๖ ความคุ้มค่า
 • หลัก ค่านิยมสร้างสรร ๕ อย่าง คือ
 • ๑ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • ๒ ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
 • ๓ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ๔ ยุติธรรม
 • ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

  ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • โดยใช้ หลัก การครองตน ครองคน ครองงาน
 • และ ท่านได้ยกคำพระท่านสอนไว้ว่า
 • การทำงาน นั้น หาก เราได้เริ่ม
 • ทำด้วยความสบายใจ
 • ทำด้วยความเข้าใจ
 • ทำด้วยความตั้งใจ
 • ทำด้วยความจริงใจ
 • จะทำให้จิตใจของเราดี
 • และจะย้อนกลับมาทำให้เราสบายใจ อีก เป็น วงจร แห่ง การทำงานอย่างมีความสุข
 • ซึ่งท่านได้ให้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ที่น่าสนใจ

อาทิเช่น การทำงาน ต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

แต่ให้เป็นลักษณะ ซ้ำเสริม

และ ต้อง รู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 
 • ทุกอย่างเริ่มที่ใจ เมื่อเริ่มต้นดี เราก็มีความสุข
 • ทุกข์หรือสุข ความจริงก็อยู่ที่ใจนะครับ
เขียนเมื่อ 
สิ่งที่ต้องคอยติดตามมองดูอยู่เสมอ คือ ใจของตนเองค่ะ มองตน เพื่อ ครองตน
ปิติกานต์ จันทร์แย้ม
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 
ชอบคำพูดที่ว่า "การทำงานหากเราทำด้วยความสบายใจ ทำด้วยความเข้าใจ ทำด้วยความตั้งใจ และทำด้วยความจริงใจจะทำให้จิตใจเราดีและทำให้เราสบายใจ"...ซึ่งเป็นความจริงที่เกิดกับตนเอง...ตนเองเรียนรู้ความสบายใจนี้จากคนรอบข้างที่ให้เราโดยมิได้หวังผลตอบแทนอยู่เสมอ ...ซาบซึ่ง...งอกเงย...ทำให้เราเรียนรู้ถึง "การยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ" คือความสบายใจ ความเข้าใจ...และคิดว่าผู้ได้รับก็รู้สึกเช่นเดียวกับเราและขยายความดีนี้ต่อไปเช่นกัน
เห็นด้วยกับการทำตามใจที่อยากจะทำ  หากสบายใจแล้วทำเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 
การทำงานอย่างสบายใจ เป็นอย่างหนึ่งที่เสริมให้ทุกอย่างดีนะคะ การให้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สบายใจด้วย
สมบัติ
IP: xxx.26.163.0
เขียนเมื่อ 

ทำงานอย่างมีความสุข ถ้าไม่คิดอิจฉาใคร ผลงานนั้นจะตอบสนองเราในชาตินี้ ไม่ช้าก็เร็ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณสมบัติที่เข้ามาเยี่ยมค่ะ

ชอบที่ท่านผู้บรรยายบอกว่า

■การทำงาน นั้น หาก เราได้เริ่ม

■ทำด้วยความสบายใจ

■ทำด้วยความเข้าใจ

■ทำด้วยความตั้งใจ

■ทำด้วยความจริงใจ

■จะทำให้จิตใจของเราดี

ขวัญใจ บุญชัย
IP: xxx.183.72.38
เขียนเมื่อ 

เพิ่งได้เปิดเข้ามาในmail นี้ ทำไม่ถึงมีแต่คนดีใจเป็นกุศลทั้งนั้นเลยอ่านแล้วซาบซึ้งจริง ๆ นะ บ้านเมืองนี้หรือราชการนี้ถ้ามีคนแบบนี้บ้างมันจะสุด ๆ เลย แต่อย่างไรแล้วมันอยู่ที่ใจจริง ๆ นะ ก่อนจะเปล่งออกมาเป็นเสียงใจจะต้องสั่งทำใจให้เป็นกุศลเถอะคะ อ่านแล้วสบายใจมากคะ ขอบคุณคนดี

เขียนเมื่อ 
 • บันทึกนี้ เขียนไว้นานมากแล้ว ตั้งแต่ฟังการบรรยาย
 • แต่เมื่อกลับมาอ่านอีกครั้ง ก็ต้องทบทวน และกลับมามองตน
 • ขอบคุณ คุณขวัญใจ  บุญชัย ค่ะ ที่สะกิดให้กลับมาอ่าน