ความเห็น 2378330

หลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 
  • บันทึกนี้ เขียนไว้นานมากแล้ว ตั้งแต่ฟังการบรรยาย
  • แต่เมื่อกลับมาอ่านอีกครั้ง ก็ต้องทบทวน และกลับมามองตน
  • ขอบคุณ คุณขวัญใจ  บุญชัย ค่ะ ที่สะกิดให้กลับมาอ่าน