ความเห็น 47236

หลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 
การทำงานอย่างสบายใจ เป็นอย่างหนึ่งที่เสริมให้ทุกอย่างดีนะคะ การให้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สบายใจด้วย