ความเห็น 45183

หลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 
  • ทุกอย่างเริ่มที่ใจ เมื่อเริ่มต้นดี เราก็มีความสุข
  • ทุกข์หรือสุข ความจริงก็อยู่ที่ใจนะครับ