ความเห็น 45530

หลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 
สิ่งที่ต้องคอยติดตามมองดูอยู่เสมอ คือ ใจของตนเองค่ะ มองตน เพื่อ ครองตน