ความเห็น 47133

หลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับการทำตามใจที่อยากจะทำ  หากสบายใจแล้วทำเลยค่ะ