ความเห็น 47129

หลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 
ชอบคำพูดที่ว่า "การทำงานหากเราทำด้วยความสบายใจ ทำด้วยความเข้าใจ ทำด้วยความตั้งใจ และทำด้วยความจริงใจจะทำให้จิตใจเราดีและทำให้เราสบายใจ"...ซึ่งเป็นความจริงที่เกิดกับตนเอง...ตนเองเรียนรู้ความสบายใจนี้จากคนรอบข้างที่ให้เราโดยมิได้หวังผลตอบแทนอยู่เสมอ ...ซาบซึ่ง...งอกเงย...ทำให้เราเรียนรู้ถึง "การยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ" คือความสบายใจ ความเข้าใจ...และคิดว่าผู้ได้รับก็รู้สึกเช่นเดียวกับเราและขยายความดีนี้ต่อไปเช่นกัน