จากที่ทาง คุณอดิศร อภิสกุลไพศาล ได้ส่งจดหมายหารือมาว่า..การดำเนินเรื่องของครอบครัวแซ่ลีนั้น ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง และพวกเขาต้องดำเนินการอะไรต่อไปไหม

ก็จะขอถือโอกาสตอบข้อข้องใจของคุณอดิศรใน gotoknow เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นๆ ได้เข้ามาเขียนข้อเสนอแนะและเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปด้วยค่ะ

เรื่องของครอบครัวแซ่ลี..

ตอนนี้อยู่ในมือของ คุณดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (พี่ด๋าว) ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของอาจารย์แหวว และ คุณกฤษฎา ยาสมุทร (พี่ใหญ่) จากมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา ของครูแดง เตือนใจ ดีเทศน์ ค่ะ

ณ ตอนนี้ ทั้ง 2 ท่านก็กำลังดำเนินการ 2 อย่างควบคู่กันไป ซึ่งก็คือ

1. โดยการประสานงานของพี่ใหญ่ : เกิดการเจรจาขอเพิ่มชื่อกับทางท่าน ผ.อ. ไกรราศ และ ท่านปลัดเสรี ซึ่งจะเริ่มสอบปากคำในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ และการดำเนินการเพิ่มชื่อก็น่าจะสำเร็จใน 30 วันภายหลังจากยื่นเรื่องแล้ว (จากคำบอกกล่าวของท่าย ผ.อ. ไกรราศ และ ท่านปลัดเสรี)

2. โดยการประสานงานของพี่ด๋าว : มีการยื่นเรื่องขอพิจารณาทบทวนและเพิกถอนคำสั่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เรื่องแจ้งการไม่ได้สัญชาติไทยและให้คืนเอกสารทางราชการ ซึ่งลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2539

การดำเนินการทั้ง 2 อย่างกระทำไปพร้อมๆ กัน หากอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จก่อนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่หากไม่สำเร็จ ก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องคดีกันต่อไป (แล้วแต่กรณี)

ขอตอบคำถามของคุณอดิศรนะคะ...

"ตอนนี้ก็คงต้องรอดูการดำเนินการทั้ง 2 อย่างนี้ก่อนค่ะ ว่าผลจะออกมาในรูปแบบใด และอยากจะแจ้งให้ทราบว่า..ทางเราไม่ได้ละทิ้งนะคะ..ช่วยเต็มที่อยู่แล้ว ตราบที่พวกคุณไม่ละทิ้งปัญหาของตัวพวกคุณเอง"