เตรียมการจัดกิจกรรมนักสืบสายน้ำ ( 1 )

ประสานงานไปยัง ดร.ยรรยงค์ เป็นในการสนทนาทราบว่า กำลังขับรถยนต์ไป สปปล. เราได้เล่าเรื่องราวขอคำปรึกษาหารือ และหากจำเป็นจะขอเป็นที่ปรึกษาโครงการที่เขาจะมาหารือ เพราะยุคนี้ สามารถติดต่อประสานงานหรือแม้กระทั่งถ่ายทอดความรู้ได้ แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใด

                        วันอังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2549 คุณสุเรียน ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็ก เยาวชน นักเรียนช่วงปิดเทอม  เขาเคยเห็นว่า หากคณะครูที่ไปเกี่ยวข้องค่ายไม่มีความรู้จริง ไม่มีทักษะจัดค่ายนั้นแล้ว ( เท่าที่รู้ ๆ กัน ) จะเป็นค่ายไร้สาระ  บ่อยครั้งเห็นผู้รับผิดชอบจับกลุ่มทำสิ่งไม่ดีงาม  เป็นแบบอย่างให้เยาวชนเลียนในทางไม่ดีได้

                       วันพุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2549 พบกันครั้งที่ 2 จากที่ คุณสุเรียนเห็นกลุ่มงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องเรื่องค่าย  มีการประสานให้ครูที่รับผิดชอบมาพบวันนี้  ได้สอบถามทราบว่า มีครูในหมวด จำนวน 15 คน  และคาดว่าจะมีครูที่เกี่ยวกับ ที่พอจะเป็นครูแกนนำกิจกรรมนักสืบสายน้ำได้กึ่งหนึ่ง  จึงแนะนำว่าให้หาความชัดเจน แล้วขึ้นโครงการให้หัวหน้าหมวด  รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นชอบ  ในส่วนที่ปรึกษาภายนอกในจังหวัดและต่างจังหวัดจะประสานงานใหญ่  เชื่อว่ากิจกรรมดี มีคณะทำงานไม่น่ามีปัญหาอะไร

                        ก่อนการพบหารือ ได้โทร.ประสานงานไปยัง ดร.ยรรยงค์ เป็นในการสนทนาทราบว่า กำลังขับรถยนต์ไป สปปล. เราได้เล่าเรื่องราวขอคำปรึกษาหารือ  และหากจำเป็นจะขอเป็นที่ปรึกษาโครงการที่เขาจะมาหารือ  เพราะยุคนี้ สามารถติดต่อประสานงานหรือแม้กระทั่งถ่ายทอดความรู้ได้ แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใด ใช้ไอทีช่วยกัน  ดร.ยรรยงค์ ไม่ขัดข้อง เรารู้สึกยินดีและขอบพระคุณล่วงหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
                     ดีใจมากที่ 10 น.เศษวันนี้ สามารถติดต่อกับคุณพิศาล เชื้อชาติไชย ได้แล้ว หลายปีที่ผ่านมา คุณบู พิศาล ในนาม กลุ่มฅนกลังเขา เป็นผู้นำกิจกรรมนักสืบสายน้ำมาเผยแพร่ที่ จ.น่าน ควรแก่การจดจำ www.Lungkao.com