โดยส่วนตัวแล้ว..ก็เป็นคนที่ช่างสังเกตุอยู่พอสมควร

เคยสังเกตุและตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันกับตัวเลข 13 หลัก ในบัตรประชาชนของตัวเอง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า เลข 13 หลักที่ปรากฏในบัตรประชาชนของเราๆ ท่านๆ นั่น เป็นเลขประจำตัวที่จะติดตัวเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราตาย

เพราะฉะนั้น..มันต้องมีความสำคัญและมีความหมายอะไรมากกว่านั้นแน่นอน!!!

ยิ่งได้เข้ามาทำงานเกี่ยวกับสถานะบุคคล..ข้อสงสัยก็ยิ่งชัดเจน ข้อสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ก็เริ่มส่อเค้าว่า..น่าจะมีความหมายมากกว่าตัวเลขธรรมดาจริงๆ

จนกระทั่งวันนี้..ข้อกังขาที่เคยมีอยู่แม้เคยคลี่คลายไปบ้างแล้วบางส่วน ก็กลับกระจ่างชัดขึ้น เมฆหมอกแห่งความสงสัยเหล่านั้นได้หายไปสิ้น เมื่อได้มีโอกาสฟังการชี้แจงประเด็นนี้จาก...ท่านอาจารย์กฤตยา อาชวนิจกุล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องบริการสาธารณสุขในประชากรต่างชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2549

ข้อสรุปก็คือ..หากเราสังเกตุตัวเลข 13 หลักในบัตรประชานชน ก็จะเห็นความแตกต่างที่ใช้ในการจัดสรรคนในสังคมออกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ "ตัวเลขตัวแรก" ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0 - 9

0 : กลุ่มแรงงานต่างด้าว

1-5 : คนสัญชาติไทย

6 : กลุ่มชาติพันธุ์

7 : ลูกคนต่างด้าว

8 : คนต่างด้าวที่ได้สถานะเป็นคนสัญชาติไทย

9 : ราชวงศ์

ซึ่งแต่ละกลุ่มประเภทก็ย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องของสิทธิและหน้าที่

วันนี้..คุณสังเกตุแล้วรึยังว่าบัตรประชาชนของคุณขึ้นต้นด้วยเลขอะไร???