เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม 49   สำนักงาน สคส. แน่นไปถนัดใจ ด้วยมีเพื่อนใหม่อีกตั้ง 5 คน มาช่วยกันทำงาน

1. คุณวิมลศรี (ครูใหม่) ศุษิลวรณ์  มาเป็น KM Internship (http://gotoknow.org/krumai)

2.  คุณอุไรวรรณ (อุ) เทิดบารมี  มาเป็น PO (http://gotoknow.org/uraiman)

3. คุณศุภมาส (นุ้ย)  จันทร์ดี มาเป็น เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (http://gotoknow.org/skynow)

 

(บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา - ครูใหม่/อุ/นุ้ย) 

 

4. คุณอารีย์ (อ้อ) วัณณะสิริ   มาช่วยงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ (ที่จริงนางงามคนนี้ เธอมาเริ่มงานตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว)  

5. คุณธัญรดา (นุ่น) เดชโยธิน    มาช่วยงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ

                  ช่วยกันต้อนรับน้องๆ ด้วยค่ะ ขอบคณค่ะ